Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Kern Pijnacker Zuid/Zuid-Oost (geldend)

Dit bestemmingsplan omvat het zuidelijke gedeelte van de kern Pijnacker.

Het zuidelijke gedeelte wordt globaal begrensd door de Willem van Windenstraat, de Van Brachtstraat, en de Veilingstraat in het noorden, de Hageveld, Duikersloot en een deel van de N470 in het oosten, de N470 en de watergang ten zuiden van de wijk Koningshof in het zuiden, de spoorbaan van metrolijn E (voorheen RandstadRail), de Klapwijkseweg, Oude Klapwijkseweg en de Europalaan in het westen.

Vaststelling bestemmingsplan

Het college maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “Pijnacker Zuid/Zuid-Oost” gewijzigd heeft vastgesteld.

Documenten (vernieuwd d.d. 5 september 2013)