Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Katwijk & Nieuwkoop, bestemmingsplan vastgesteld (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 1 juni jl. het bestemmingsplan ‘Katwijk & Nieuwkoop 2017’ heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en via www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Plangebied

Het bestemmingsplan betreft het gebied ten noorden van Pijnacker, ingeklemd tussen de A12, de grens met Zoetermeer, de Katwijkerlaan en de RandstadRaillijn.

In beroep gaan

Wie het niet eens was met de nieuwe juridisch-planologische regeling kon in beroep gaan.