Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Katwijk en Nieuwkoop 2005 (geldend)

In het streekplan Zuid-Holland West van 1987 is aan de noordzijde van de voormalige gemeente Pijnacker (nu gemeente Pijnacker-Nootdorp), ten noorden van de Katwijkerlaan, een gebied aangewezen als ''ontwikkelingszone recreatie, natuur en landschapsbouw''.

Dat vloeide voort uit het Randstadgroenstructuurbeleid. In het streekplan Zuid-Holland West van 1996, is het beleid nogmaals vastgelegd. Een van de manieren om de doelstellingen van het Randstadgroenstructuurbeleid te realiseren is het aanleggen van bos- en recreatiegebieden. In het plangebied ligt het Balijbos, wat een gedeelte is van het Randstadgroenstructuurproject 'Balijbos en Bieslandsebos'.

Documenten

Wijzigingsplan Nieuwkoopseweg 19