Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Kappen en snoeien in Parkbuurt

In mei starten de herinrichtingswerkzaamheden in de Parkbuurt. Hierop vooruitlopend worden bomen gekapt en struiken gerooid.

Man in een boom met veiligheidshelm op is boom aan het snoeien

Eerst worden de struiken en boompjes waar geen kapvergunning voor nodig is verwijderd. Daarna volgen de bomen, waar wel een vergunning voor nodig is. Deze werkzaamheden worden verspreid over de komende twee weken uitgevoerd. In het gebied achter het gemaal aan de Thorbeckelaan en achter de flat van de Cort v.d. Lindenlaan vinden nog geen kap- en rooiwerkzaamheden plaats. Naar verwachting en afhankelijk van een ontheffing in het kader van de flora- en faunawet, gebeurt dat aan het eind van dit jaar.

Medio 2015 klaar

De herinrichtingswerkzaamheden in de Parkbuurt bestaan uit het herinrichten van het volledige openbare gebied, dus alle verhardingen, plantsoenen en oevers. Verder vindt ophoging plaats, wordt drainage aangelegd en worden riolering en mogelijk ook kabels en leidingen vervangen. De werkzaamheden duren tot medio 2015. Gedurende deze werkzaamheden worden -steeds in het juiste jaargetijde- de nieuwe bomen en struiken geplant, geheel volgens het ontwerp dat samen met de bewoners tot stand is gekomen.