Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Jongeren meer kans op een huurwoning

De gemeente heeft samen met de woningcorporaties Rondom Wonen, Vestia Nootdorp en SWY afgesproken dat jongeren in de gemeente binnenkort iets makkelijker aan een huurwoning komen.

woningen

Zij krijgen vaker voorrang op jongeren uit de regio als zij reageren op een ‘jongerenwoning’, dit zijn huurwoningen die specifiek voor de groep tot en met 26 jaar worden aangeboden in Pijnacker-Nootdorp.

Nieuwe spelregels

Sinds 1 juli 2012 zijn er nieuwe regionale spelregels voor het verlenen van voorrang aan lokale groepen boven reguliere woningzoekenden op de regionale huurwoningmarkt. Voor 15% van de jaarlijks vrijkomende sociale huurwoningen mogen gemeenten en woningcorporaties samen hiervoor speciale groepen aanwijzen. Omdat jongeren op dit moment de laagste slaagkansen hebben op een huurwoning, gaat per direct een nieuwe regeling van start, die alleen geldt voor huurwoningen die worden aangeboden voor jongeren tot en met 26 jaar. De regeling geldt per direct voor de jongerenwoningen van Rondom Wonen en vanaf december bij de woningen van Vestia in Nootdorp.