Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Jan-Paul Woudstra

Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris, de heer drs. J.P.R. (Jan-Paul) Woudstra.

gemeentesecretaris Jan-Paul Woudstra

De secretaris is een belangrijke schakel tussen het college van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisatie. Hij is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gemeentelijke organisatie en eerste adviseur van het college.

Contactgegevens
Naam J.P.R. (Jan-Paul) Woudstra
Telefoon 015-3626917
E-mail Bestuurssecretariaat@pijnacker-nootdorp.nl