Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Jaarverslag Participatie 2018

Het college van Pijnacker-Nootdorp heeft het jaarverslag Participatie over 2018 vastgesteld. In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van alle activiteiten die er op het gebied van werk & inkomen, onderwijs en huisvesting zijn verricht door het team Participatie.

Zo is vastgesteld dat het aantal inwoners met een bijstandsuitkering in 2018 met 16 personen is gedaald naar 479. Het is ook interessant om te zien hoe het aantal inwoners met een bijstandsuitkering zich heeft ontwikkeld in de afgelopen 10 jaar.

Tabel 1. Historisch overzicht aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Als we in onze regio kijken valt op dat Pijnacker-Nootdorp verhoudingsgewijs weinig inwoners met een bijstandsuitkering telt, gemiddeld ontvangen per 1000 inwoners 16,7 personen een uitkering. Alleen de gemeente Midden-Delfland scoort hier lager op. In onze regio scoort de gemeente Den Haag met een bijstandsdichtheid van 71,2 uitkeringsgerechtigden per 1000 inwoners het hoogst.

Tabel 2  De bijstandsdichtheid van de gemeenten uit onze regio, per juni 2018

Tabel 2. De bijstandsdichtheid van de gemeenten uit onze regio, per juni 2018

Jaarverslag

Het complete jaarverslag Participatie 2018 vindt u hieronder.