Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Jaarverslag Omgevingsdienst Haaglanden

Wist u dat we een Omgevingsdienst Haaglanden hebben? Sinds januari 2013 bestaat de instantie die voor gemeenten in de regio Haaglanden milieumeldingen- en klachten afhandelt, milieuvergunningen regelt en milieuadvies geeft.

Indutrie met rokende pijpen en een hoogspanningsverbinding

Het eerste jaarverslag van de omgevingsdienst is nu digitaal in te zien via www.odh.nl. 2013 was een bijzonder jaar dat helemaal in het teken stond van de start en de opbouw van de organisatie.

Samenwerking

Door de kennis en ervaring van de gemeenten en de provincie bij elkaar te brengen in één organisatie, kan beter worden ingespeeld op de steeds complexer wordende milieuwetten- en regels. Eén instantie die vergunningen verleent, toezicht houdt en handhaaft, schept duidelijkheid bij inwoners en ondernemers in de regio Haaglanden.