Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Jaarverslag leerplicht

Het jaarverslag Leerplicht beschrijft wat de gemeente in het betreffende schooljaar op gebied van leerplicht en RMC heeft gedaan.

Leerplicht en recht op onderwijs

In ons land bestaat al meer dan honderd jaar een Leerplichtwet. We vinden onderwijs zo belangrijk voor de toekomst van onze kinderen, dat we hen verplichten om naar school te gaan. Tegelijk vinden we dat kinderen het recht hebben om te leren. Als een kind vanwege problemen de school niet kan bezoeken, moet er alles aan gedaan worden om die problemen op te lossen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoer van de Leerplichtwet en doet dat via de leerplichtambtenaar.

Onderwijsstelsel

Meer informatie over het onderwijsstelsel is te vinden op www.minocw.nl, de site van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.