Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Jaaroverzicht 2015 Adviesraad Werk & Inkomen

De Adviesraad Werk & Inkomen adviseert de gemeente als het gaat om werk, inkomen en (re)-integratie. Ze richt zich daarbij op het verbeteren van de dienstverlening door de gemeente en het beïnvloeden van het gemeentelijk beleid. Jaarlijks wordt een overzicht opgesteld van uitgevoerde activiteiten.

In 2015 was vooral de invoering van de Participatiewet van belang. Over de toepassing van deze nieuwe wet heeft de adviesraad zich laten informeren door betrokken ambtenaren en door cijfermatige overzichten, die inzicht gaven in het gebruik van de bestaande regelingen. Daarnaast zijn door de gemeente regelmatig enquêtes uitgezet om cliënttevredenheid en bijvoorbeeld bereikbaarheid te meten.

Met deze informatie en door contacten tussen cliënten en individuele leden van de AWI, plus natuurlijk de inbreng van cliënten/leden binnen de AWI meent de adviesraad een goed beeld te hebben van de ervaringen met de gemeente als uitvoerder van de Participatiewet. Dat vormt dan weer de basis voor onze inbreng om de toepassing van de wet en de uitvoering voor de cliënten te verbeteren.

Jaaroverzicht

Bent u benieuwd naar het jaaroverzicht 2015, dan kunt u dit vinden op onze website onder Politiek en organisatie>adviescommissies. Daar staan ook de agenda’s, verslagen en de uitgebrachte adviezen.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van het jaaroverzicht vragen of opmerkingen, wij horen het graag.
E-mail: adviesraadwerk-inkomen-pn@kpnmail.nl