Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Inwonersenquête afvalinzameling

De gemeente Pijnacker-Nootdorp hoort graag uw mening over de wijze van afvalinzameling.

Kliko's op een rijtje in een straat aan de rand van de stoep

Half mei belt adviesbureau IPR Normag namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp ongeveer 200 inwoners van de gemeente. Deelname aan de telefonische enquête is uiteraard niet verplicht, maar we hopen op uw medewerking!

Uw mening over afvalinzameling

Met de telefonische enquête willen we te weten komen wat de mening van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp is over huishoudelijk afval. Wat zijn uw ervaringen? Bent u bereid om afval meer te scheiden in grondstoffen? Op welke manier dan?

Verbetering afvalscheiding

De enquête maakt deel uit van het onderzoek naar de meest geschikte methoden van afvalinzameling. Het doel is vanaf 2015 65% afvalscheiding te behalen tegen zo laag mogelijke kosten. Nu is de afvalscheiding nog 49%.