Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Investeren in sportvelden

De gemeenteraad stelde in 2018 voor de buitensport een ambitieus investeringsplan vast. Dat kwam tot stand samen met de sportverenigingen. Onlangs begon het aanbrengen van de voorbelasting op het nieuwe grasvoetbalveld op sportpark De Groene Wijdte in Pijnacker.

Met de uitvoering van het investeringsplan streven we naar een gevarieerd en kwalitatief goede buitensportvoorzieningen die aansluiten bij de behoefte van de verenigingen.

Nieuw grasvoetbalveld

Onlangs begon het aanbrengen van de voorbelasting op het nieuwe grasvoetbalveld op sportpark De Groene Wijdte in Pijnacker. De dikke zandlaag moet verzakkingen van het voetbalveld in de toekomst voorkomen. De voorbelasting blijft liggen tot medio augustus van dit jaar.

Meer werkzaamheden

De meeste aanpassingen vinden plaats op sportpark De Groene Wijdte. Het nieuwe grasveld, waar nu mee is gestart, vervangt een voetbalveld. Daarop wordt volgend jaar een vierde hockeyveld aangelegd. Daarnaast staan voor de komende jaren het draaien van het hoofdveld van de voetbal in combinatie met het vergroten van de parkeercapaciteit aan de Sportlaan gepland. De aanpassingen op de sportparken in Nootdorp zijn vooral gericht op het verbeteren van de trainingscapaciteit.

Verbeteringen

In totaal duren de werkzaamheden twee tot drie jaar. Met alle aanpassingen en verbeteringen is een bedrag van in totaal 3,2 miljoen euro gemoeid.

Werkzaamheden voor voorbelasting grasvoetbalveld De Groene Wijdte