Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Inventarisatie schade jaarwisseling

De jaarwisseling in de gemeente verliep op een aantal incidenten na rustig en gezellig. Wel is er weer schade ontstaan door vuurwerk en vreugdevuren.

Brokstukken op straat van iets dat door vuurwerk uit elkaar is gespat

De schade die is ontstaan door vuurwerk en vreugde vuren wordt op dit moment geïnventariseerd. Het ziet er nu naar uit dat er deze jaarwisseling minder schade is dan vorig jaar.

Zoals elk jaar heeft de gemeente eind december 2012 maatregelen genomen voor een rustige jaarwisseling. Om schade te voorkomen zijn papier-, textiel- en kunststofcontainers zo veel mogelijk afgesloten of weggehaald. Daarnaast zijn er prullenbakken afgesloten of weggehaald.

Ondanks deze maatregelen is openbaar bezit beschadigd of vernield door vuurwerk en vreugdevuren. Dit kost de gemeenschap onnodig veel geld. Waar mogelijk wordt de schade verhaald, maar dit is lastig vast te stellen.

Vernieling € 64.920,--

  • 39 prullenbakken
  • 18 afvalcontainers
  • 1 asfaltschade
  • 5 overige objecten
  • 20 verkeersborden

Herstellen

De schade wordt in de loop van januari hersteld, mits het weer dit toelaat en eventueel noodzakelijke vervangend materiaal geleverd is.