Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Intenties voor weidevogelgebied in Zuidpolder Delfgauw

In de Zuidpolder van Delfgauw doet zich een unieke kans voor om een weidevogelgebied te realiseren. Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer en gemeente Pijnacker-Nootdorp gaan onderzoeken of het realiseren van een dergelijk gebied haalbaar is. Donderdag 7 maart ondertekenden zij hiervoor een intentieverklaring.

Uitbreiden leefgebied

Op veel plaatsen in ons land gaat het niet goed met weidevogels zoals de grutto, de kievit en de tureluur. In de hele provincie wordt daarom gewerkt aan het uitbreiden van geschikte leefgebieden voor deze groep vogels, die van oudsher in het polderlandschap thuis horen. Naast natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland kunnen ook gebieden die in gebruik zijn voor landbouw of recreatie geschikt worden gemaakt voor weidevogels. Bijvoorbeeld door de grondwaterstand te verhogen of een teveel aan bomen en struiken te verwijderen. Ook andere vogelsoorten en vele soorten insecten kunnen daarvan profiteren.

Haalbaarheid

De betrokken overheidspartijen bezitten gezamenlijk grond in de Zuidpolder. Door deze grond in te zetten, kunnen de condities voor weidevogels sterk verbeteren. Ook draagt dit bij aan het open houden van het karakteristieke polderlandschap. De komende periode gaan de overheidspartijen en beheerders samen met betrokken bewoners, ondernemers en organisaties de haalbaarheid van een weidevogelgebied onderzoeken. Op basis hiervan wordt besloten of er daadwerkelijk zo’n gebied wordt gerealiseerd.

Diverse partijen bij Zuidpolder Delfgauw voor intentie weidevogelgebied

V.l.n.r. : Gedeputeerde Han Weber van Provincie Zuid-Holland, wethouder Peter Hennevanger van gemeente Pijnacker-Nootdorp, hoogheemraad Antoinette Jans van het Hoogheemraadschap van Delfland en Provinciaal Hoofd Zuid Holland Nick de Snoo van Staatsbosbeheer.