Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Intentieovereenkomst combinatiefunctionarissen

Wethouder Jaap van Staalduine (sport) en vertegenwoordigers van scholen en maatschappelijke organisaties ondertekenen op dinsdag 16 juli een intentieovereenkomst rond combinatiefunctionarissen.

Trainer die hesjes uitdeeld aan kinderen op sportveld

Met de inzet van combinatiefunctionarissen wil de gemeente een samenhangend netwerk realiseren in wijken en buurten tussen onderwijs en maatschappelijke organisaties op het gebied van jeugd, sport en cultuur.

Visie

Jeugdige inwoners van Pijnacker-Nootdorp krijgen de mogelijkheid om op te groeien in een veilige, leuke en leerzame leefomgeving, waar talenten ontwikkeld worden en waar het goed en gezellig wonen, leren en leven is. Sport, bewegen en cultuur leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Aandachtsgebieden

Door de inzet van combinatiefunctionarissen op en rondom de scholen, in de buurten en wijken en bij de verenigingen worden gestelde doelen daadwerkelijk gerealiseerd. Daarbij zijn er vier aandachtsgebieden. Sportieve school, Culturele school, Actieve buurt en Sterke vereniging.