Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Inspirerende avond over bewonersparticipatie

Dinsdag 14 oktober kwamen enthousiaste bewoners en organisaties uit Pijnacker-Nootdorp bij elkaar om samen met de gemeente te praten over wat zij doen in hun buurt of wijk.

Bijeenkomst van burgers met gemeente-ambtenaren

In Pijnacker-Nootdorp zijn al veel bewoners actief in hun buurt of wijk. Voor de bijeenkomst waren inwoners uitgenodigd die betrokken zijn bij initiatieven die de gemeente al kent. Zo waren er bijvoorbeeld intiatiefnemers van het Repaircafé Pijnacker, wijktoezicht in Klapwijk en Koningshof en ook van het verkeersveiligheidsproject aan de Noordeindseweg. Zij vertelden over hun ervaringen en activiteiten. Tijdens de bijeenkomst is ook gesproken over wat de gemeente zou kunnen doen (of juist moet laten) om in initiatieven te ondersteunen en hoe initiatiefnemers elkaar beter kunnen vinden.

Contact

De avond was een mooie start voor het uitbouwen van contact tussen inwoners met goede ideeën, maar ook tussen inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. ‘In contact zijn’ met de samenleving is een kernopgave voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp de komende jaren. Meer dan nu willen we de kracht van de samenleving benutten door de interactie aan te gaan. Met elkaar willen we uitvinden hoe we dit het beste vorm kunnen geven.