Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Inloopbijeenkomst autobusmuseum op 23 mei

Het Zuid-Hollands Autobusmuseum wil zich graag vestigen in de Oude Polder van Pijnacker. De mensen van het autobusmuseum willen hun plannen aan u laten zien en de gemeente werkt daar graag aan mee.

Plangebied autobusmuseum

Om de vestiging mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. De gemeenteraad besluit deze maand (mei) of de procedure voor deze aanpassing van het bestemmingsplan van start mag gaan.

Locatie

De locatie van het autobusmuseum ligt ten oosten van Pijnacker, tussen het opstijgpunt van de 380kV-leiding, de woonwijk en de N470. De mensen van het autobusmuseum willen hun plannen graag aan u laten zien en de gemeente werkt daar graag aan mee.

Inloopbijeenkomst

Tijdens een inloopbijeenkomst kunt u kennis nemen van de plannen voor het museum en krijgt u antwoord op vragen die misschien nu al bij u opkomen. U bent van harte welkom op 23 mei 2018 tussen 19.00 en 21.00 uur in het Bestuurscentrum aan de Emmastraat 165 in Pijnacker.

Rijd mee met een antieke bus

Altijd al eens in een oude, klassieke bus willen meerijden? Dat kan. Het autobusmuseum verzorgt tijdens de inloopbijeenkomst een pendeldienst van het wijkcentrum aan de Gantellaan 1 naar het Bestuurscentrum en uiteraard ook weer terug. Dat zal gebeuren volgens onderstaande ‘dienstregeling’.

Halte Vertrek-tijden
Wijkcentrum Gantellaan 1 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00
Bestuurscentrum Emmastraat 165 19.15 19.45 20.15 20.45 21.15

Verdere procedure

Deze maand neemt de gemeenteraad een besluit over het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan. Daarop kunt u een inspraakreactie indienen. Als u een reactie geeft, krijgt u daar altijd schriftelijk antwoord op. Het is mogelijk dat het bestemmingsplan naar aanleiding van de ingediende inspraakreacties wordt aangepast.

Vervolgens neemt de gemeenteraad een besluit over het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen zienswijzen (bezwaren) worden ingebracht. Vervolgens zal de gemeenteraad naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan én de hiertegen ingebrachte bezwaren, het bestemmingsplan vaststellen. Tegen dit vastgestelde bestemmingsplan kan, kort gezegd, door hen die bezwaar hebben gemaakt, beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze hoogste bestuursrechter zal de bezwaren in beroep wegen en er een oordeel over geven. Zover is het echter nog niet.