Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Inloopavond Speelbos

De aanleg van natuur- en recreatiegebied De Groenzoom is in volle gang. Er wordt nu hard gewerkt aan de plannen voor een speelbos in deelgebied 1 van de Groenzoom.

Kind aan het spelen op een touw tussen bomen in het speelbos

Dit is het gebied dat grenst aan woonwijk Tolhek. Het deelgebied is nu nog een braakliggend terrein tussen de N470 en de Ruyvensevaart. Het noordelijke deel van gebied blijft straks nat en ruig en wordt op een natuurlijke manier ingericht. Het is slechts toegankelijk via een zogenaamd laarzenpad. In het zuidelijke deel is een speelbos gepland: een park met veel bos en planten, speelobjecten en een wandelpad.

Inbreng

Om omwonenden en andere belangstellenden kennis te laten maken met de plannen organiseert het projectbureau De Groenzoom op 23 september een inloopavond. Daar worden de plannen toegelicht en er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Iedere inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Wijkcentrum Gantellaan

De inloopavond vindt plaats op 23 september tussen 18.00 en 22.00 uur in het Wijkcentrum Gantellaan aan de Gantellaan 1 in Pijnacker.

Nieuwe naam bedenken

Het nieuwe park heeft nog geen naam. Omwonenden en aanstaande gebruikers van het speelbos kunnen een passende naam voor het park bedenken. Tijdens de inloopavond kan men suggesties voor een naam kenbaar maken. Deze voorstellen worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur van De Groenzoom. Degene die de uiteindelijke naam van het park bedenkt, ontvangt een leuke attentie.