Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Inloopavond herinrichting Dobbeplas

Het Natuur- en Recreatieschap Dobbeplas organiseert op dinsdag 24 september een inloopavond over de herinrichting van het recreatiegebied Dobbeplas.

Recreatieplas de Dobbeplas

Eerder dit jaar is reeds met diverse partijen over dit thema gesproken. Bij de uitwerking van de herinrichting is zoveel mogelijk met deze wensen en idee├źn rekening gehouden. Het nieuwe herinrichtingsplan is bijna gereed. Tijdens de avond zal in het bijzonder stil worden gestaan bij de volgende onderdelen uit dit herinrichtingsplan:

  • herinrichting hondenbos
  • aanpassing inrichting natuureiland
  • aanleg TOP (toeristisch overstappunt)
  • renovatie ijs- en skeelerbaan, molenbiotoop
  • aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Vragen

Op deze avond kunnen bezoekers ook terecht met vragen of reacties hierover. Uiteraard zijn andere vragen over het recreatiegebied Dobbeplas eveneens welkom.

Inloop

De inloop is tussen 19.30 en 21.30 uur. De locatie is Restaurant Buytenhout, Oudeweg 100, 2631 PB Nootdorp.