Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Infrastructuur rondom Ackerswoude

Rondom de nieuwe woonwijk Ackerswoude wordt de komende jaren hard gewerkt aan de aanleg en renovatie van wegen. Zo sluit de nieuwe woonwijk straks goed aan op het centrum, metrostation en het omliggende wegennetwerk richting steden als Rotterdam en Den Haag.

Logo van Ackerswoude aan een telegraafpaal

Aanleg Oostelijke Randweg

De weg biedt vanaf 2017 een directe toegang naar de ondernemers in het tuindersgebied Oostland en bedrijventerrein De Boezem, maar ook naar de nieuwe woonwijk Ackerswoude. De weg loopt dwars door het tuindersgebied ten oosten van Ackerswoude naar de N470, de verbinding tussen de snelwegen A12 en A13. De randweg zal bijdragen aan de ontlasting van het verkeer door het centrum van Pijnacker. Ackerswoude wordt via de bestaande Monnikenweg en Lange Campen met gelijkvloerse kruisingen aangesloten op de Oostelijke Randweg. Het wordt een tweebaansweg met een maximum snelheid van 60 km per uur.

Pijnackerse Poort

De gemeente werkt momenteel ook aan een reconstructie van het kruispunt Oostlaan, Vlielandseweg en Klapwijkseweg tot aan de Monnikenweg. Het kruispunt – de Pijnackerse Poort – is één van de belangrijkste kruispunten in Pijnacker. Dit geldt zeker ook voor Ackerswoude. Het vormt immers de entree van de wijk vanuit het dorp en de verbinding – voor met name fietsers en voetgangers – met het centrum en het station. De herinrichting zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer, veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers en beter gebruik van het openbaar vervoer. Dit is noodzakelijk voor de toekomst, wanneer Ackerswoude gereed is en er meer verkeer zal zijn. De uitvoering gaat in fases en start in 2015 met het streven rond de zomer van 2016 klaar te zijn.

Meer informatie

Meer informatie over de aanleg Oostelijke Randweg en de Pijnackerse Poort is te vinden onder Verkeer en vervoer > Verkeersprojecten.