Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Informatiebijeenkomst veiligheid Koningshof

Op maandag 25 maart organiseren de politie en de gemeente een wijkveiligheidsavond voor inwoners van de wijk Koningshof.

Politieagenten tijdens een bewonersbijeenkomst

Deze wijkveiligheidsavond maakt onderdeel uit van de informatiebijeenkomsten die de gemeente en de politie sinds vorig jaar organiseren. Na een presentatie van de bureauchef van politie over hoe veilig de wijk is en anti-inbraaktips én een presentatie over wijktoezicht door de wijkvereniging Koningshof en wijktoezichtcoördinator Klapwijk de heer R. Hospers, hopen wij met de bewoners van gedachten te wisselen over veiligheidssituaties en oprichting van wijktoezicht in Koningshof.

Inwoners Koningshof

Als u inwoner bent van de wijk Koningshof, bent u van harte welkom op maandag 25 maart in het Bestuurscentrum in Pijnacker. Inloop vanaf 19.30 uur, start van de avond om 19.45 uur. De avond zal rond 22.00 uur zijn afgelopen.

U kunt zich aanmelden bij mevrouw A. Gebben via a.gebben@pijnacker-nootdorp.nl. Ook zonder aanmelding bent u van harte welkom!