Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Informatiebijeenkomst veiligheid Delfgauw

Maandag 28 januari houden de politie en de gemeente een wijkveiligheidsavond voor inwoners van Delfgauw. De bewoners hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Mensen tijdens een bijeenkomst voor bewoners. Politieagent spreekt en laat op een scherm een plaatje zien.

Deze wijkveiligheidsavond maakt onderdeel uit van de informatiebijeenkomsten die de gemeente en de politie sinds vorig jaar organiseren. Na presentaties van de bureauchef van politie over hoe veilig de wijk is en van het driemensschap Delfgauw over de jeugd en de lopende projecten in Delfgauw hopen wij met de bewoners van gedachten te wisselen over veiligheidssituaties.

Locatie

Inwoners Delfgauw zijn van harte welkom op 28 januari. De bijeenkomst is in het Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7. Inloop met koffie vanaf 19.45 uur. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden kan bij mevrouw A. Gebben via a.gebben@pijnacker-nootdorp.nl. Ook zonder aanmelding bent u van harte welkom!