Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Informatiebijeenkomst veiligheid De Venen

Op donderdag 11 juli organiseren politie, brandweer en gemeente een wijkveiligheidsavond voor inwoners van het oostelijke deel van de wijk De Venen.

Politieagenten tijdens een bewonersbijeenkomst

De bewoners die ten oosten van de Kerkweg en de Hofweegenstraat woonachtig zijn, hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Deze wijkveiligheidsavond maakt onderdeel uit van de informatiebijeenkomsten die de gemeente en de politie sinds vorig jaar organiseren. Na een presentatie van de bureauchef van politie over hoe veilig de wijk is en anti-inbraaktips én een presentatie over brandveiligheid door de coördinator Brandveilig Leven, kunnen bewoners van gedachten wisselen over veiligheidssituaties.

Als u in het genoemde gebied woont, bent u van harte welkom om op donderdag 11 juli a.s. aanwezig te zijn. De bijeenkomst wordt gehouden in Partycentrum Het Witte Paard, Gildeweg 2 in Nootdorp. Inloop met koffie vanaf 19.45, start van de avond om 20.00 uur. De avond zal rond 22.00 uur zijn afgelopen. U kunt zich aanmelden bij mevrouw A. Gebben via a.gebben@pijnacker-nootdorp.nl. Maar zonder aanmelding bent u ook van harte welkom.