Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Informatieavond Vrouwtjeslant fase 4 drukbezocht

Op 10 juli was de informatieavond voor de 4e en laatste fase van Vrouwtjeslant. Er waren zo’n 80 belangstellenden. De gemeente startte de avond met algemene informatie en een toelichting op het voorlopige ontwerp.

Hierin staat de voorgestelde nieuwe situatie voor parkeren, groen, ecologie
en spelen.

Bezoekers tijdens informatie-avond Vrouwtjeslant

Veel reacties

De avond was ingepland na het WK-voetbal en vlak voor de schoolvakantie, zodat we de zomer konden benutten voor het uitwerken van alle reacties. Er waren veel reacties op de plannen. Met name over de parkeervakken op de achterpleinen.

Definitief ontwerp

Op dit moment bekijkt de gemeente alle reacties zorgvuldig en weegt af of het ontwerp gewijzigd moet worden. Alle reacties van bewoners worden beantwoord in een ‘nota van beantwoording’. Deze is dit najaar gereed en zal dan samen met het definitieve ontwerp te zien zijn op de gemeentelijke website. Ook via de digitale nieuwsbrief wordt u hierover geïnformeerd.