Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ik wil je zien!

De fietser is een kwetsbare deelnemer aan het verkeer. Zien en gezien worden is voor fietsers van groot belang. De campagne 'Ik wil je zien' duurt tot 16 december 2014.

Campagne-poster 'Laat je zien op de fiets'

De campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en wordt uitgevoerd door de Fietsersbond in samenwerking met o.a. Veilig Verkeer Nederland. Vele afdelingen van Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond zetten zich in om de fietsverlichting te controleren op scholen, in winkelcentra en bij sportclubs

Boete

De boete voor het niet dragen van verlichting bedraagt dit jaar € 55,00. Fietsen zonder de verplichte reflectoren bedraagt € 35,00.

Meer informatie

Meer informatie over de campagne staat op www.ikwiljezien.nl