Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Iedereen doet mee in Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp vindt het belangrijk dat al haar inwoners mee kunnen doen met activiteiten in de gemeente en elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn regelingen om mensen met een laag inkomen hierbij te ondersteunen.

Voor kinderen zijn er bijvoorbeeld de kindregelingen van het Jeugd Sportfonds en het Jeugd Cultuurfonds.

Voor inwoners ouder dan 21 jaar met een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm (voor alleenstaanden €1128, voor samenwonenden € 1611) bestaat er de regeling ‘Kosten van deelname aan het maatschappelijk verkeer’.
U kunt een aanvraag voor deze regeling indienen via het formulier bij het product Bijzondere bijstand.

Aanvragen worden individueel beoordeeld. U moet kunnen aantonen dat u de kosten ook daadwerkelijk hebt gemaakt. De bijdrage in deze kosten geldt voor het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt. De bijdrage is maximaal €150 per persoon. Per huishouden is de bijdrage maximaal €300 per jaar.

Welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking:

  • De kosten voor sport, lidmaatschap ven een vereniging of culturele activiteiten en eventuele directe aanverwante kosten.
  • De contributie van het lidmaatschap van de bibliotheek.
  • De kosten van een abonnement van een dagblad, tijdschrift of internet.