Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Hulp bij laag inkomen of geldproblemen

Heeft u een laag inkomen of geldproblemen? Dan kunt u soms wel wat hulp gebruiken. Misschien komt u in aanmerking voor een van de gemeentelijke regelingen. Hieronder zetten we er een aantal voor u op een rij. Zo zorgen we er samen voor dat u minder geldproblemen heeft.

Bijzondere bijstand

Voor dingen die u ├ęcht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen kunt u bijzondere bijstand aanvragen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Bijzondere bijstand wordt alleen toegekend voor zaken waarvoor u nergens anders een vergoeding kunt krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding van de kosten van deelname aan sportieve, culturele of educatieve voorzieningen. Of de kosten van het lidmaatschap van de bibliotheek of van een abonnement van een dagblad of tijdschrift.

Collectieve zorgverzekering voor minima

Inwoners van Pijnacker-Nootdorp met een laag inkomen kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering die wordt aangeboden door Menzis. Deelnemers die zich aansluiten bij deze collectieve zorgverzekering krijgen 6% korting op de premie van de basisverzekering, en 9% korting op de premie van de aanvullende verzekering. De collectieve zorgverzekering van Menzis biedt naast de verplichte basisverzekering de keuze uit drie aanvullende verzekeringen. Verder kunt u ook uit 3 tandartsverzekeringen kiezen.

Individuele inkomenstoeslag

Had u de afgelopen 36 maanden een inkomen op bijstandsniveau? En heeft u weinig eigen vermogen en ondanks uw inspanningen geen zicht op inkomensverbetering? Dan kan de gemeente u, afhankelijk van uw omstandigheden, een individuele inkomenstoeslag toekennen (voorheen: langdurigheidstoeslag).

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Is uw inkomen op bijstandsniveau of lager en heeft u weinig vermogen? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor de belastingsoorten afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Jeugdsport- en cultuurfonds

Heeft u een inkomen tot maximaal 110% van het bijstandsniveau? En wilt u uw kinderen laten sporten of deel laten nemen aan culturele activiteiten? Dan kunt u misschien een beroep doen op het Jeugdsport- en cultuurfonds Pijnacker-Nootdorp. Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds bieden een vergoeding voor het lidmaatschap/contributie en voor de benodigde attributen.