Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Hoorzittingen op donderdag 8 januari 2015

Ontwerpbestemmingsplannen ‘Tuindershof’, ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014’en ‘1e partiële herziening Nootdorp-Noord’

Huizen in aanbouw in een nieuwbouwproject

Tot en met 24 december 2014 liggen de ontwerpbestemmingsplannen ‘Tuindershof’, ‘en de ‘1e partiële herziening Nootdorp-Noord’ ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014’ ligt tot en met 31 december 2014 ter inzage deze zijn te vinden onder Actueel > Ter inzage. Tot en met deze data kunnen zienswijzen op die plannen worden ingediend. De indieners van zienswijzen krijgen de gelegenheid hun zienswijzen toe te lichten op een hoorzitting. Deze hoorzitting vindt plaats op donderdag 8 januari 2015 om 20.00 uur in het bestuurscentrum aan de Emmastraat 165 in Pijnacker.

Heeft u een zienswijze ingediend en wilt u van de mogelijkheid gebruik maken die toe te lichten ten overstaan van de speciale hoorcommissie van de gemeenteraad, noteer dan 8 januari 2015, 20.00 uur alvast in uw agenda en meld u aan via griffie@pijnacker-nootdorp.nl.