Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Hoorzittingen 1 februari

Op woensdag 1 februari 2017 zouden er vier hoorzittingen zijn over bestemmingsplannen. Twee hiervan - Oudeleedeweg 187 en Korteweg (LIDL) - vervallen. De andere twee hoorzittingen gaan wel door.

De indieners van de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Korteweg (Lidl) en ontwerpbestemmingsplan Oude Leedeweg 187 maken geen gebruik van de mogelijkheid om een mondelinge toelichting te geven. Daarom vervallen deze twee hoorzittingen.

Natuurlijk bent u van harte welkom om aanwezig te zijn bij de andere hoorzittingen die aan de orde komen op 1 februari: Verzamelplan 2016-2017 en 's-Gravenhout, Geerweg en omgeving.