Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Hoorzitting Structuurvisie 2040

Op 8 januari vanaf 19.00 uur is in het bestuurscentrum de hoorzitting over de Ruimtelijke Structuurvisie 2040.

Indieners van een zienswijze kunnen deze avond een toelichting geven op hun zienswijze. Zij zijn hiervoor per brief door de gemeenteraad uitgenodigd. De avond is een reguliere (openbare) hoorzitting waarvoor 15 personen zich tijdig hebben aangemeld bij de griffie.

Deze sprekers kunnen hun zienswijze toelichten (maximaal 5 minuten per spreker) en raadsleden kunnen vragen aan hen stellen. De precieze volgorde van sprekers wordt op de avond vastgesteld. We starten met de categorie ‘overige onderwerpen’ en ‘uitruil Boezem II – Ruyven Zuid’. Daarna komt het onderwerp windenergie aan bod.

De hoorzitting is ook te volgen via http://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/