Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV

Op 6 september 2013 heeft Minister Kamp officieel de 380 kV verbinding Wateringen-Bleiswijk in gebruik genomen. De nieuwe hoogspanningsverbinding is een project van het rijk. Elektriciteitstransporteur TenneT heeft dit project in nauwe samenwerking met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu gerealiseerd.

Hoogspanningsverbinding

Traject

Met de ingebruikname van het 20 km lange traject -waarin circa 10 km van de verbinding ondergronds is aangelegd- wordt de eerste grote stap gezet in de versterking van het Nederlandse hoogspanningsnet, noodzakelijk voor de toekomstige energievoorziening in de Randstad.

Het traject loopt van het hoogspanningsstation Wateringen, via een bovengrondse verbinding langs de rijksweg A4 naar het opstijgpunt bij Tanthof in Delft. Hier gaat de 380 kV verbinding ondergronds verder door het gebied van Oude Leede, Delfgauw en Pijnacker tot aan het opstijgpunt naast de N470 bij Pijnacker Zuid. Vanaf hier loopt de lijn weer bovengronds tot aan het hoogspanningsstation in Bleiswijk.

Betrokkenheid gemeente

De gemeente Pijnacker-Nootdorp onderkent het belang van een goede energievoorziening in de Randstad. Tijdens het proces heeft zij aandacht gevraagd voor de gezondheidseffecten, het belang van de schaarse groene ruimte in onze regio (Groenblauwe Slinger) en het belang van een duurzame ontwikkeling van de glastuinbouwbouw. In onze contacten met het rijk en TenneT trokken we gezamenlijk op met andere gemeenten in de regio, zoals Midden-Delfland, Zoetermeer, Lansingerland en Delft. Dit heeft onder meer geleid tot een veel groter stuk ondergrondse aanleg van het tracé dan was voorzien.

Gezondheidsaspecten

De gemeente heeft verschillende informatieavonden georganiseerd voor haar inwoners. Het rijk, TenneT en de GGD hebben vragen van bewoners beantwoord en informatie verstrekt. Tijdens deze informatiebijeenkomsten was sprake van een terugkerende roep om metingen omdat omwonenden en betrokken inwoners bedenkingen hadden bij de berekeningen van de breedte van de magneetveldzone van de nieuwe wintrack masten en bij de aannames over de gehanteerde gegevens over de belasting van de lijn (ofwel de hoeveelheid stroom die door de draden gaat).

Metingen

Op verzoek van o.a. onze gemeente zijn door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu metingen toegezegd. Het RIVM heeft in opdracht van het rijk in december 2012 een eerste meting (0-meting) uitgevoerd, dus voordat er spanning op de hoogspanningslijn staat. De tweede keer wordt gemeten nadat de lijn in gebruik is genomen. Het RIVM heeft laten weten dat dit na de vakantie, in de tweede helft van september zal plaatsvinden.

De resultaten van de metingen worden in een standaard RIVM-rapport openbaar gemaakt. Daarin komt ook een korte samenvatting, zo begrijpelijk mogelijk. Het publiceren van het rapport zal plaatsvinden enkele maanden nadat het veldwerk is uitgevoerd. Dat zal dus tegen het einde van 2013 of begin 2014 zijn.

Meer informatie

Meer informatie over de hoogspanningsverbinding, de wintrack masten en het proces vindt u op de website van TenneT: www.randstad380kv-zuidring.nl. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen info@randstad380kv.nl of bellen naar 026-373 32 39.

Voor vragen over gezondheid en risico’s kunt u contact opnemen met GGD Zuid-Holland West: 079-3430807 of mailen naar mmk@ggdzhw.nl. Ook voor vragen over de metingen kunt u bij de GGD terecht.