Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Hoofdlijnenakkoord en voortgang formatie

De Raad besluit op 28 mei over Hoofdlijnenakkoord en voortgang formatie.

Raadszaal met raadsleden luistrerend naar een presentatie van Peter van Haagen met op achtergrond een presentatiescherm

De voortgang van de coalitievorming staat als bespreekpunt rond 21.00 uur op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van woensdagavond 28 mei.

Samen doen

Op 28 mei spreekt de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp onder andere over de voorgang van de coalitievorming. Allereerst neemt de raad een besluit over het Hoofdlijnenakkoord ‘Samen Doen’. Dit akkoord is het resultaat van een aantal raadsbrede sessies, waarin de fracties gezamenlijk de opgaven voor de komende jaren hebben geformuleerd. Op 12 mei al schaarden 11 van de 12 fracties van de gemeenteraad zich achter dit akkoord.

Benoeming

De raadsleden wordt daarnaast gevraagd zich uit te spreken over drie beslissingen over de samenstelling van het college. Ten eerste: het voorstel om in het college voor de periode 2014 – 2018 te werken met vier voltijds wethouders. Het tweede beslispunt is om drie van de vier wethouders ter vergadering te benoemen. Tot slot ligt het voorstel voor om voor de vervulling van de vierde plek zo snel mogelijk een werkgroep in te stellen uit de raadsfracties die het Hoofdlijnenakkoord ‘Samen Doen’ steunen.

Live meekijken

Let op: de raad vergadert in verband met Hemelvaartsdag op woensdag en niet op de gebruikelijke donderdagavond. Op de agenda staan naast de coalitievorming ook besluiten over onder meer digitale dienstverlening en een aantal zienswijzen op begrotingen van Gemeenschappelijke Regelingen zoals Avalex en de Veiligheidsregio. De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom in het Bestuurscentrum vanaf 20 uur, maar u kunt ook ‘live’ meekijken via www.pijnacker-nootdorp > politiek en Organisatie > Gemeenteraad.