Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Honey highway in Pijnacker Noord

Meer natuur in de wijk was een doelstelling van de herinrichting Pijnacker Noord. Stukken gazons zijn vervangen door ruiggras met als doel er kruidenrijke grasvelden van te maken, belangrijk voor insecten zoals vlinders en bijen. Langs het water worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Zo ontstaat, met geduld en gericht beheer, een kruidenrijk grasveld; een honey highway.

Honey Highway bloemen

In de eerste jaren na aanleg groeit er nog veel ruiggras met ruigtekruiden zoals akkerdistels en brandnetels. Maar door het juiste beheer komen er steeds meer bloemrijke kruiden bij, zoals boterbloemen en pinksterbloemen, en langs de oevers de dotterbloem en de rietorchis.

Een Honey Highway

Delen van grasvelden in Noord worden beheerd door een schaapskudde. Schapen eten het gras en de kruiden en maken met hun hoeven kleine oneffenheden in het gras waar nieuwe kruiden kunnen ontkiemen. Een andere beheermethode die wordt toegepast is het minimaal 2 keer per jaar maaien van het gras, dit te verzamelen en af te voeren. Hierdoor verschraalt de grond en hoe armer de grond, hoe kruidenrijker de begroeiing wordt.

Om de natuur een handje te helpen wordt er dit voorjaar zeven kilo kruidenmengsel gezaaid in lange slingerende stroken. Zo ontstaat een slingerende strook van bloeiende kruiden; een Honey Highway. De kruiden in de Honey Highway krijgen bloemen die zich weer verspreiden over andere delen van de wijk.

Traditionele grasstroken

Op sommige plekken hangt het hoge gras over de stoep en de weg. Bewoners vonden dit erg hinderlijk. Na overleg met de wijkvereniging is afgesproken dat vanaf dit voorjaar op meerdere plaatsen een traditionele strook gras komt die zo’n 24 keer per jaar gemaaid wordt.