Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Hogeveenseweg 47 te Nootdorp, ontwerpwijzigingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp ‘Wijzigingsplan Hogeveenseweg 47 te Nootdorp’ met ingang van donderdag 19 december 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan ‘’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving’ voor de bouw van één woning. Daarnaast dienen een aantal bedrijfsopstallen te worden gesloopt.

Inzage

U kunt het ontwerpwijzigingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Tevens is het ontwerpwijzigingsplan hieronder digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een analoog exemplaar van het plan krijgen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Een digitale reactie kunt u indienen door het formulier zienswijze ontwerpwijzigingsplan Hogeveenseweg 47 in Nootdorp in te vullen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling RBG, team Ruimte.