Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Hogeveenseweg 47 te Nootdorp, ontwerpwijzigingsplan (in procedure)

Het ontwerp ‘Wijzigingsplan Hogeveenseweg 47 te Nootdorp’ heeft ter inzage gelegen.

Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan ‘’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving’ voor de bouw van één woning. Daarnaast dienen een aantal bedrijfsopstallen te worden gesloopt.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kon u een zienswijze indienen bij het college.