Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Hof van Tolhek (geldend)

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft het bestemmingsplan “Hof van Tolhek” gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken heeft gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegen en er is gelegendheid geweest om in beroep te gaan.
Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder te downloaden of te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plangebied

Het bestemmingsplan betreft in de invulling van het perceel aan de Klapwijkseweg 109 de ‘Van Vlietlocatie’ in Tolhek. Het plangebied ligt ten zuiden van het centrum van Pijnacker en ten oosten van de RandstadRail-halte.