Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Hoe werken wij?

Hoe steekt de gemeente Pijnacker-Nootdorp in elkaar?

Raad en College

In een gemeente bepaalt de gemeenteraad het beleid. Ook controleert het de uitvoering hiervan. De raad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen.
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid uit met behulp van gemeenteambtenaren. Het college legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad.

Griffie

De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad en de raadscommissies bij de uitoefening van hun taak en is aanwezig bij alle raadsvergaderingen. De griffie opereert onafhankelijk van de ambtelijke organisatie en treedt op als schakel tussen de bestuursorganen onderling en tussen de raad en de ambtelijke organisatie.

Ambtenaren

De gemeentelijke organisatie telt bijna 350 medewerkers die werken bij een van de negen afdelingen. Onder leiding van de algemeen directeur/gemeentesecretaris en één directeur die samen het Directieteam vormen, worden de afdelingshoofden volgens de principes van integraal management aangestuurd. Meer over de afdelingen lees je onder 'Ambtelijke Organisatie'