Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Historische kern Delfgauw (geldend)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp op 5 september 2013 het bestemmingsplan “Historische kern Delfgauw” opnieuw heeft vastgesteld.

Het besluit volgt uit de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 12 juni 2013 met nummer 201209436/1/T1/R4 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit d.d. 6 juni 2012. Het planidentificatienummer van het gewijzigde bestemmingsplan is: NL.IMRO.1926.bp000110064-4002.

Bestuurlijke lus

Op het vaststellingsbesluit is artikel 46 van de Wet op de Raad van State en afdeling 8.2.2A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om het besluit bij te stellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

Wijziging ten opzichte van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is conform de uitspraak van de Raad van State aangepast met een nieuwe planregeling voor het perceel Delftsestraatweg 131, een maatbestemming voor het perceel Delftsestraatweg 152 en aanvullende randvoorwaarden voor het wijzigingsgebied 3.

De stukken hebben inmiddels ter inzage gelegen.

Documenten