Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Herontwikkeling Hart van Nootdorp

In het Hart van Nootdorp, rondom de Koningin Julianastraat, wordt een aantal locaties herontwikkeld. Het gaat om de sporthal Jan Janssenhal, het Kindcentrum Regenboog, de voormalige brandweerkazerne en de Klauterbeer.

Er komt in ieder geval:

  • Nieuwbouw van een integraal kindcentrum (combinatie kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang)
  • Nieuwbouw van een multifunctionele sporthal
  • Nieuwbouwwoningen voor jongeren en ouderen
Locatie Hart van Nootdorp vanuit de lucht gezien

Gebiedsvisie Hart van Nootdorp

De gemeente maakt een gebiedsvisie Hart van Nootdorp. Hierin komt te staan hoe het gebied er in hoofdlijnen uit gaat zien. De startnotitie geeft meer inzicht over het hoe, wat en waarom van de gebiedsvisie. De startnotitie is online beschikbaar via pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl > vergaderstukken van 21 februari 2019 onder punt 4b.

Proces en planning

  • In juni 2019 hebben we de mening en ideeën van omwonenden en andere belangstellenden verzameld. De gemeente werkt nu aan een Nota van Uitgangspunten. In november 2019 wordt deze nota voorgelegd aan de raad. Deze nota is input voor de gebiedsvisie.
  • Als de raad akkoord is met Nota van Uitgangspunten gaan we verder werken aan de gebiedsvisie. Deze wordt in maart 2020 voorgelegd aan de raad. Deze visie is de basis voor het bestemmingsplan.
  • De planning is om in de zomer 2021 het bestemmingsplan aan te bieden aan de raad. Daarna kan de uitvoering starten. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van sport- en onderwijsvoorzieningen.

Meer informatie

Alle ontwikkelingen in het project Hart van Nootdorp worden geplaatst op de website www.hartvannootdorp.nl en in de gemeenteberichten. Wilt u geen nieuws missen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief 'wekelijks gemeentenieuws'.

Contact

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Mail ons dan via hartvannootdorp@pijnacker-nootdorp.nl