Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Herinrichtingsprojecten Koningshof

De wijk Koningshof bestaat ruim 40 jaar. In de wijk wordt daarom nieuwe riolering aangelegd en de buitenruimte wordt opnieuw ingericht. Ook het bosgebied rondom de wijk wordt aangepakt. Groot onderhoud is nodig, zodat het groen nu en in de toekomst een fijne plek voor mensen en dier blijft.

Na zo’n 40 jaar is het riool in Koningshof verzakt en aan vervanging toe. Ook worden kabels en leidingen van gas en elektriciteit vervangen of onderhouden als dat nodig is. Daarnaast hogen we de wijk op en richten we de openbare ruimte opnieuw in. Op dit moment werken we in Koningshof-West aan de herinrichting van de laatste fase.
De woonwijk Koningshof is omgeven door water en bosachtig groen met bomen en struiken. Na vele jaren is groot onderhoud aan dit gebied nodig. Dit gebeurt in de periode 2018-2020.
Op 10 december 2018 is er een voorlichtingsavond geweest over de plannen die de gemeente heeft met het scholencomplex Koningshof. In de nabije toekomst verhuist de Tweemaster naar Ackerswoude, wordt de Casaschool uitgebreid en het gebouw gerenoveerd. Daarnaast zijn er maatregelen voorgesteld voor een betere bereikbaarheid van de scholen.