Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Herinrichting Stationsstraat Oost

De Stationsstraat tussen de Emmastraat en het Stationsplein is aan een opfrisbeurt toe. We willen de inrichting van het gebied aanpakken en hebben bewoners gevraagd om hierover mee te denken.

Stationsstraat met aan weerskanten huizen en rechts geparkeerde auto's.

Er is noodzakelijk onderhoud nodig en we willen meteen zorgen voor een kwaliteitsverbetering.

  • meer groen in de straat brengen;
  • vernieuwing van de lantarenpalen;
  • opknappen van de straat.

Informatieavond bewoners 4 april 2019

Op 4 april is er een informatieavond gehouden in Buurt & Zo. Daarin mochten de bewoners in een workshop hun wensen aangeven over de inrichting van de straat. Klik op de foto's voor een grotere versie.

Planning

  • Opstellen voorlopig ontwerp (VO): april 2019
  • Inloopavond VO: 14 mei 2019, Parochiehuis
  • Opstellen en vaststellen definitief ontwerp (DO): juli 2019
  • Technische voorbereiding en aanbesteding: juli/aug
  • Start uitvoering: september 2019

Inloopavond Voorlopig Ontwerp 14 mei 2019

Op 14 mei is er een inloopavond gehouden in het Parochiehuis. Bewoners en omwonenden hebben het Voorlopig Ontwerp ingezien en hebben op deze avond een reactie kunnen geven op het ontwerp. Tot 1 juni 2019 was er de mogelijkheid om een reactie geven op het ontwerp. Dit kon door het op de inloopavond uitgereikte reactieformulier op te sturen of door een e-mail te sturen naar stationsstraatoost@pijnacker-nootdorp.nl.

Reacties verwerkt

Hierna is er met de projectgroep zorgvuldig onderzocht welke opmerkingen, tips en aanbevelingen verwerkt konden worden in het voorlopig ontwerp. De bevindingen zijn verwoord in een nota van beantwoording. Het Definitieve Ontwerp is gemaakt en vastgesteld door het college op 27 augustus 2019. In de komende periode volgt de technische uitwerking, opdrachtverlening aan de aannemer, etc. De uitvoeringswerkzaamheden zijn dus in voorbereiding. De planning is dat het werk in november 2019 zal worden uitgevoerd. Bewoners zullen voor de start geïnformeerd worden.

Contact

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met projectleider René Nijrolder, via telefoonnummer 14015 of 06-51853644 of per e-mail op stationsstraatoost@pijnacker-nootdorp.nl.