Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Herinrichting Koningshof (riolering en buitenruimte)

Na zo’n 30 jaar is het riool in Koningshof verzakt en aan vervanging toe. Ook worden kabels en leidingen van gas en elektriciteit vervangen of onderhouden als dat nodig is. Daarnaast hogen we de wijk op en richten we de ruimte opnieuw in. Op dit moment werken we in Koningshof-West aan de herinrichting van fase 6.

Planning

Het werk in Koningshof-West is opgedeeld in fase 4 tot en met 8. We zijn inmiddels bij de uitvoering van fase 6. Een groot gedeelte hiervan is inmiddels al gereed. Het straat- en rioleringswerk in fase 6 moet half juli 2017 gereed zijn. De beplanting volgt in het najaar van 2017. Bekijk onderstaande planningen voor de bestratings- en rioleringswerkzaamheden.

Uitvoering

Zijn de werkzaamheden bij u voor de deur, dan informeren wij u met een brief, minimaal 3 dagen van tevoren. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het vervangen van de riolering en het toepassen van de herinrichting. Om u een indruk te geven hoe uw wijk er uit komt te zien, kunt u kijken naar het definitief ontwerp onder het kopje documenten op deze pagina.

Contact

Volg de dagelijkse werkzaamheden en nieuwtjes op de facebookpagina van de Bewonersvereniging Koningshof . Of meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.
Vragen? Kom naar het wekelijkse spreekuur, elke woensdagmiddag van 12:30-13:30u in Het Baken.

Definitief Ontwerp fase 6

Het definitief ontwerp voor de inrichting van fase 6 is op 15 september 2015 door het college vastgesteld. In het ontwerp zijn waar mogelijk suggesties en reacties van inwoners meegenomen. In de nota van beantwoording leest u de reacties en de manier waarop de gemeente deze heeft verwerkt.

Na de informatieavond is de gemeente uitvoerig in overleg geweest met een groepje bewoners over onder andere de inrichting van een parkeerstraat tussen de Itterbeek en de Grevelingen. Uiteindelijk zijn we gezamenlijk tot een inrichting gekomen waar iedereen tevreden mee is. Het vaststellen van het definitieve inrichtingsplan heeft daardoor wat meer tijd gekost dan van tevoren was bedacht.

Bodemsaneringen

Voor een herinrichting wordt de bodem van de openbare ruimte altijd onderzocht. Dit gebeurt per fase. In fase 6 zijn twee verontreinigingen gevonden. Bij de parkeerplaats ter hoogte van Grevelingen 36 is in de bodem een niet ernstige verontreiniging aangetroffen met nikkel. Deze plek is al gesaneerd.

Ook is een verontreiniging gevonden onder het asfalt pad nabij de brug bij het Oosterdiep. Omdat hier geen kabels en leidingen liggen, hoeft dit niet vooraf te worden gesaneerd. Deze plek wordt gesaneerd tijdens de rioleringswerkzaamheden.

Informatieavond 20 september 2016

Op 20 september is er een informatieavond geweest over de uitvoering van Koningshof fase 6. De stukken die daar aan de orde zijn geweest vindt u hieronder.

Nieuws over de herinrichting in de mail ontvangen? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief Herinrichting Koningshof.