Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Heesterbuurt

De Heesterbuurt bestaat uit de Wilgenhof, Weigelialaan, Vuurdoornlaan, Ribeslaan, Magnolialaan, Bremlaan, Berberislaan, Hortensialaan, Ligustrumlaan, Mr. Dr. Van den Helmlaan, Hesselt van Dinterlaan, Seringenlaan, Jasmijnlaan, Goudenregensingel en de Meidoornlaan. Deze laatste slechts gedeeltelijk omdat hij deel uitmaakt van de hoofdroute waarvoor een apart ontwerptraject is ingezet.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het vervangen van de riolering, ophogen van de buurt, verleggen van kabels en leidingen en het herinrichten van het openbaar gebied.

Planning

Ontwerptraject t/m aanbesteding: medio 2011 – eind 2013
Uitvoering: augustus 2015 - medio 2017

Definitief ontwerp

Mede dankzij de vele reacties van bewoners ligt er nu een mooi Definitief Ontwerp. In de samenvatting wordt een aantal hoofdpunten op het gebied van verkeersveiligheid, groen en spelen toegelicht.

Meer informatie

Bewonersbrieven, gemeenteberichten en plannen vindt u in Documentatie Heesterbuurt.
Heeft u nog vragen over bijvoorbeeld de uitvoering dan vindt u hier alle contactgegevens.