Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Heesterbuurt aan de beurt

Voor de bewoners van de Heesterbuurt wordt in juni een informatiebijeenkomst georganiseerd over de aanpak van de werkzaamheden in hun buurt. Het eerste voorbereidende werk aan kabels en leidingen vindt eind dit voorjaar al plaats. Het grote werk start na de bouwvak.

foto van trapje naar voordeur

De Heesterbuurt bestaat uit de Wilgenhof, Weigelialaan, Vuurdoornlaan, Ribeslaan, Magnolialaan, Bremlaan, Berberislaan, Hortensialaan, Ligustrumlaan, Mr. Dr. Van der Helmlaan, Seringenlaan, Jasmijnlaan, de Goudenregensingel en de Meidoornlaan. De Meidoornlaan maakt ook deel uit van de verkeershoofdroute waar een apart ontwerptraject voor is gevolgd.

Start uitvoering 17 augustus

Direct na de bouwvak gaan we van start in de Heesterbuurt. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het vervangen van de riolering, ophogen van de buurt, verleggen van kabels en leidingen en het herinrichten van het openbaar gebied. Alles bij elkaar neemt het werk in deze buurt zo’n twee jaar in beslag.

In fases

Voor de zomervakantie gaan KPN en Stedin al aan de slag met kabels en leidingen, maar het echte werk begint direct na de bouwvak. Allereerst wordt de riolering vervangen aan de noordzijde van de Goudenregensingel, gevolgd door de Meidoornlaan, en daarna de verschillende zijstraten. Daarbij worden steeds straten die ver uit elkaar liggen aangepakt om de overlast en de parkeerdruk voor de bewoners te beperken.