Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Groot onderhoud Bosgebied Koningshof

De woonwijk Koningshof is omgeven door water en bosachtig groen met bomen en struiken. Na vele jaren is groot onderhoud aan dit gebied nodig. Dit zal de komende vier jaar gebeuren.

Bosgebied Koningshof

De groeninrichting van het hele gebied wordt aangepakt, met specifieke aandacht voor een aantal locaties, zoals aan de rand van het speelveld en eiland en langs weerszijden van de zuidrand van Koningshof. Hiermee blijft het gebied goed toegankelijk voor wijkbewoners en waardevol voor planten en dieren. Zo is het gebied bijvoorbeeld een waar paradijs voor vogels en vleermuizen.

Informatie-inloop 30 januari

Dinsdag 30 januari presenteren we in Het Baken de renovatieplannen en de planning en kunt u vragen stellen. Tussen 16.30 en 19.30 uur kunt u binnenlopen. Ook kunt u met vragen altijd terecht bij projectleider Tjeerd Warringa, via t.warringa@pijnacker-nootdorp.nl.

Stand van zaken

Het groot onderhoud- en renovatieplan voor het groengebied rondom de wijk Koningshof is gereed. Een groep wijkbewoners heeft hiervoor idee├źn en suggesties aangeleverd. Zoals: de oever toegankelijker maken bij het speelveld, specifieke aandacht voor grote bomen en onderhoud van het bosgebied na alle verbeteringen. Het plan wordt de komende drie jaren deel voor deel uitgevoerd.

Gefaseerde uitvoering in 2018 - 2020

Voorjaar 2017 zijn alvast een aantal slechte, zieke of dode bomen gekapt. De komende drie jaar wordt het overige groen aangepakt. In oktober starten de werkzaamheden. We beginnen met bomen kappen en bosplantsoen dunnen. Dat is na het broedseizoen en tijdens de winterslaap van de vleermuizenpopulatie in het gebied. De werkzaamheden duren tot eind 2020.

Waarom is groot onderhoud noodzakelijk?

In het groen zijn door de jaren heen dichte groenranden met holle ruimtes ontstaan. Door geleidelijk bomen uit te dunnen en struiken te snoeien ontstaat licht en ruimte. Zo krijgen bomen die pas halfvolwassen zijn de ruimte om volledig te groeien. Ook ontstaat er meer variatie, wat voor dieren weer kansen biedt. Het snoeien geeft ook meer licht op het water. Dat is belangrijk voor de waterkwaliteit en de planten en dieren in het water. Ook met natuurvriendelijke oevers willen we hier voor zorgen. Zo blijft Koningshof ook in de toekomst voor mens en dier een fijne plek.