Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Grondprijzen

De gemeenteraad op 14 december 2017 de 'Nota Grondprijzen 2018-2019 gemeente Pijnacker-Nootdorp' vastgesteld.

Deze nota biedt het kader waarbinnen het college bevoegd is de prijzen te bepalen voor de verkoop van gronden. De gemeente zal ook altijd naar specifieke locatie- en programmakenmerken kijken bij de bepaling van de marktconforme grondprijs.

Bij concrete gronduitgiftes kunnen door derden geen rechten worden ontleend aan de in deze nota genoemde prijzen en grondquotes.

De nota Grondprijzen wordt iedere twee jaar herzien.