Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Groenzoom

De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied van 560 hectare dat ligt tussen de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en grenst aan Zoetermeer-Rokkeveen.

De Groenzoom is een uitgestrekt groengebied tussen Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. De afgelopen jaren is de Groenzoom ingericht met water, rietlanden en graslanden en hier en daar beplanting. Het is omgevormd tot een natuur- en recreatiegebied waar inwoners volop kunnen genieten. In het gebied zijn veel fiets- en voetpaden en er is een kano- en een ruiterroute. Op de graslanden grazen koeien en schapen, zo blijft de openheid van de Hollandse polder intact.

Beheerplan

Voor het gebied is een beheerplan opgesteld. De stukken vindt u hieronder.

Kijk voor meer informatie op de website www.degroenzoom.nl.