Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Groenzone Berkel-Pijnacker (geldend)

De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Berkel en Rodenrijs werken, samen met de provincie Zuid-Holland, aan de ontwikkeling van de Groenzone Berkel-Pijnacker (hierna Groenzone) inclusief de Bergboezem en polder Oude Leede.

Deze Groenzone maakt onderdeel uit van de Groenblauwe Slinger. De Groenblauwe Slinger heeft tot doel het evenwicht tussen stad en land te bewaren en waar nodig te herstellen. Daarnaast verhult het gebied in toenemende mate allerlei ecologische en recreatieve functies voor de omliggende steden. De Groenzone ligt in het centrale deel van de Groenblauwe Slinger en is aangewezen als transformatiegebied. De Groenzone Berkel-Pijnacker wordt getransformeerd tot een waterrijk natuur- en recreatiegebied met 15 tot 30 procent open water. In de bergboezem van de Oude Leede wordt de capaciteit voor waterberging vergroot door ophoging van de kade in combinatie met groenontwikkelingen. De verspreid aanwezige glastuinbouw in het gebied zal voor een belangrijk deel worden gesaneerd.

Documenten