Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Groenzone Berkel-Pijnacker (geldend)

De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Berkel en Rodenrijs werken, samen met de provincie Zuid-Holland, aan de ontwikkeling van de Groenzone Berkel-Pijnacker (hierna Groenzone) inclusief de Bergboezem en polder Oude Leede.

Deze Groenzone maakt onderdeel uit van de Groenblauwe Slinger. De Groenblauwe Slinger heeft tot doel het evenwicht tussen stad en land te bewaren en waar nodig te herstellen. Daarnaast verhult het gebied in toenemende mate allerlei ecologische en recreatieve functies voor de omliggende steden. De Groenzone ligt in het centrale deel van de Groenblauwe Slinger en is aangewezen als transformatiegebied. De Groenzone Berkel-Pijnacker wordt getransformeerd tot een waterrijk natuur- en recreatiegebied met 15 tot 30 procent open water. In de bergboezem van de Oude Leede wordt de capaciteit voor waterberging vergroot door ophoging van de kade in combinatie met groenontwikkelingen. De verspreid aanwezige glastuinbouw in het gebied zal voor een belangrijk deel worden gesaneerd.

Groenzone Berkel-Pijnacker 1e herziening (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan 1e herziening Groenzone gewijzigd heeft vastgesteld.

Aanpassingen

Bij de uitwerking van het Masterplan voor deelgebied 4 van de totaal te ontwikkelen Groenzone, is gebleken dat het ontwerp aangepast moet worden vanwege een aantal ondiep gelegen kabels en leidingen. Deelgebied 4 ligt globaal tussen de N470, het glastuinbouwgebied Oostland-Pijnacker, Bedrijventerrein Boezem-Oost en de Keulseweg in. Na het aanpassen van het ontwerp is gebleken dat er op diverse punten strijdigheden met het nu in werking zijnde bestemmingsplan Groenzone Berkel Pijnacker zijn. Om deze reden is een aparte herziening van het bestemmingsplan opgesteld om het definitieve ontwerp te kunnen uitvoeren.