Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Groenzone Berkel-Pijnacker 1e herziening (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan 1e herziening Groenzone gewijzigd heeft vastgesteld.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanpassingen

Bij de uitwerking van het Masterplan voor deelgebied 4 van de totaal te ontwikkelen Groenzone, is gebleken dat het ontwerp aangepast moet worden vanwege een aantal ondiep gelegen kabels en leidingen. Deelgebied 4 ligt globaal tussen de N470, het glastuinbouwgebied Oostland-Pijnacker, Bedrijventerrein Boezem-Oost en de Keulseweg in. Na het aanpassen van het ontwerp is gebleken dat er op diverse punten strijdigheden met het nu in werking zijnde bestemmingsplan Groenzone Berkel Pijnacker zijn. Om deze reden is een aparte herziening van het bestemmingsplan opgesteld om het definitieve ontwerp te kunnen uitvoeren.